Vítejte na našich stránkách 4.B

Naše třídní učitelka se jmenuje Hana Horváthová. Bude nás učit český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, hudební, pracovní a tělesnou výchovu.

Výtvarnou výchovu bude učit paní učitelka Lenka Šnaidaufová. Na anglický jazyk budeme rozděleni do dvou skupin. 1. skupinu AJ 1 povede stejně jako loni paní učitelka Elena Běhounková. 2. skupinu AJ 2 bude učit nová paní učitelka Helena Pachnerová.

Naši třídu 4.B najdete ve 2.patře na 1.stupni. Učebna je vybavena interaktivní tabulí, novými lavicemi a židlemi.  Ve třídě můžete potkávat novou asistentku pedagoga Kateřinu Kučerovou

Novinky!!! Děti, které jsou přihlášeny do  družiny, budou docházet k paní učitelce Levové do ŠD 3 – 1. patro nebo k paní učitelce Vernerové do ŠD 1 – přízemí. Školní družina letos v naší třídě nebude. Odešli nám 3  žáci: Adam Eliáš, Jáchym Fučík a Matouš Zeman. Přišli 3 noví žáci: Anička Čechová, Romana Orlíková, Jenda Bejr.


Novinky k 1.2. 2018 – Vítáme v naší třídě nového žáka Tobiáše Mikóczi !


Rozdělení dětí na anglický jazyk

1. skupina  AJ 1 – Elena Běhounková

 1. Bačová Aneta
 2. Bejr Jan
 3. Burghelea Daniel
 4. Crhanová Marie
 5. Čechová Anna
 6. Černá Veronika
 7. Dovalovská Amálie
 8. Giňa Daniel
 9. Holá Alice
 10. Kislík Oliver
 11. Ksandrová Nell
 12. Musiol Kryštof
 13. Novotný Jakub

2. skupina  AJ 2 – Helena Pachnerová

 1. Chlustina Jan
 2. Kraus Matyáš
 3. Kříž Jan
 4. Macháčková Hana
 5. Orlíková Romana
 6. Palata Matěj
 7. Plecitá Elizabeth
 8. Počta Marek
 9. Polívková Vanessa
 10. Rousová Silvie
 11. Staniek Jáchym
 12. Špička Matěj
 13. Žíla Jakub
 14. Mikóczi Tobiáš